BIODANZA

Biodanza, de dans van ons leven

Biodanza…
We dansen op muziek van over de hele wereld.
We respecteren onze eigen fysieke mogelijkheden.
We dansen op onszelf, met iemand anders, of samen met de hele groep.
Er komt veel plezier bij kijken!

Biodanza is verbindend in allerlei opzichten…
Voelen, handelen en denken (hart, lichaam en geest) gaan elkaar steeds meer ondersteunen en aanvullen.
Het contact van mens tot mens wordt makkelijker en verdiept zich.
Het gevoel van verbondenheid met de natuur, de aarde, zelfs het universum wordt sterker.
Wie een tijd biodanza doet, gaat niet alleen zichzelf meer als een geheel ervaren, maar gaat zichzelf ook meer als deel van de mensheid ervaren, als deel van de natuur, als deel van álle leven.

Nou nou, dat is nogal wat…
Hoe gaat dat dan in z’n werk? Heel eenvoudig: dansend! Wat hierboven genoemd wordt, hebben we al in huis. Het is onze menselijke natuur – die onder invloed van allerlei factoren vaak wat ondergesneeuwd is geraakt. Biodanza maakt dat die sneeuw gaat smelten.

Deelnemers aan een wekelijkse biodanzagroep merken vaak na korte tijd al dat er iets verandert: ze worden vrolijker, gevoeliger, gaan makkelijker sociale contacten aan, worden zich meer bewust van wat ze willen, en zijn sneller geneigd om stappen te zetten in hun leven.

Biodanza…
Letterlijk betekent het Dans van het Leven. En dat is precies wat het is!

Rolando Toro Araneda

Biodanza is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Chileen Rolando Toro Araneda (1924–2010). Hij was psycholoog, medisch antropoloog, dichter en schilder. Hij maakte de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog bewust mee, en was geschokt door de gruwelijkheden waartoe mensen in staat bleken. Hij zocht naar een manier om mensen weer in contact te laten komen met hun oorspronkelijke natuur. Zo ontstond biodanza.

Rolando Toro Araneda

Dus: waar het in een biodanzales om draait…

Bewegen op muziek, in je eentje en samen met anderen. Jezelf zijn. Samen zijn. Plezier hebben! Krachtig en gepassioneerd dansen, maar ook verzachten en verstillen. Uiting geven aan wat er in je leeft. Je laten leiden door het ritme; je laten meevoeren door de melodie. In het hier en nu zijn. Voelen dat je leeft!

De kans is groot dat je na verloop van tijd beter in je vel gaat zitten. Je menselijke potentie krijgt steeds meer ruimte. Het kan zijn dat je nieuwe stappen in je leven gaat zetten.

Je hoeft niet te ‘kunnen dansen’. Er is geen goed of fout; elke oefening is een uitnodiging voor het dansen van je eigen dans. Pasjes onthouden hoeft niet, want daar doen we niet aan.

“Als we in het hier en nu zijn, wordt het leven fantastisch
en is elk moment vol van verrukking.”

(Rolando Toro Araneda)